Appeco Instalacje Fotowoltaiczne

Jak powstaje prąd w elektrowni słonecznej?

Z pewnością wiele osób zastanawia się, na jakiej zasadzie moduły fotowoltaiczne mogą zasilać sprzęt domowy. W dużym uproszczeniu panele PV działają w następujący sposób.

Efekt fotowoltaiczny umożliwia przepływ prądu w instalacji fotowoltaicznej. Reakcja ta zachodzi dzięki promieniowaniu słonecznemu. Promienie słoneczne, a dokładniej jego cząsteczki nazywane fotonami, które docierają do powierzchni modułu pobudzają elektrony znajdujące się w krysztale krzemu.

Wzbudzone elektrony przedostają się do następnego poziomu energetycznego i zostają wybijane. W wyniku ruchu między elektrodami tworzy się różnica potencjałów, dzięki której powstaje prąd elektryczny stały.

Zostaje on następnie przekazany do inwertera, który zmienia wyprodukowany prąd stały na zmienny. W tej postaci może on zasilić urządzenia w domu.

Instalacja ON GRID - podłączona do sieci
on-grid

O systemie przyłączonym do sieci, nazywanym także jako instalacja on-grid, mówimy w sytuacji, gdy nasza elektrownia fotowoltaiczna podłączona jest do zewnętrznej sieci energetycznej. Energia elektryczna wyprodukowana przez instalację w pierwszej kolejności zasili nasze urządzenia domowe. W sytuacji nadwyżek energia zostaje przekazana do sieci energetycznej. Możemy odebrać ją w momencie, kiedy ze względu na chwilowo niekorzystne warunki atmosferyczne lub większe zapotrzebowanie na energię elektryczną nasza instalacja nie jest w stanie dostarczyć nam wymaganej ilości energii.

Instalacja OFF GRID – nie podłączona do sieci
offgrid2

System nieprzyłączony do sieci, o którym mówi się także wyspowy lub instalacja off-grid, polega na podłączeniu instalacji fotowoltaicznej do akumulatora, który jest w stanie magazynować nadwyżki wyprodukowanej energii. Niewątpliwą zaletą tego systemu jest pełne uniezależnienie się od sieci dystrybucyjnej. Magazyny energii wkrótce mogą stać się standardowym wyposażeniem każdej instalacji PV w Polsce. Warto przygotować  się na nadchodzące zmiany. Przygotowane przez nas rozwiązania umożliwiają między innymi wzrost autokonsumpcji energii wytwarzanej w domowej instalacji PV, zwiększają niezależność energetyczną, czy są ubezpieczeniem przed przerwami w dostawie prądu. Dbamy o pełną elastyczność dlatego oferujemy zestawy, które mogą stać się częścią już istniejącej instalacji lub być podstawowym elementem nowo powstałej domowej elektrowni.

Instalacja HYBRYDOWA
instalacja_hybrydowa

Ten typ instalacji fotowoltaicznej łączy w sobie funkcjonalność instalacji sieciowej( on-grid) i niezależność autonomicznej (off- grid). Falownik jest podłączony zarówno do sieci jak i do akumulatorów. Z magazynu energii można w tym wypadku korzystać w dwojaki sposób. Prąd zgromadzony w ciągu dnia w akumulatorach może być wykorzystany w nocy i dzięki temu zmniejszyć ilość energii oddawanej do sieci i następnie bilansowanej. Możemy je również wykorzystać do zasilenia domu w przypadku awarii sieci.

Zapytaj o wycenę:

    Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Appeco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrzesińskiej 12 lok. 21, 03-713 Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.appeco.pl. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.

    Przewiń do góry